Κάθε νέο έργο αποτελεί για την ομάδα εργασίας μια νέα πρόκληση που πρέπει να έχει το αρτιότερο οικονομοτεχνικά αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. 

Ξεκινώντας από τη λεπτομερέστατη μελέτη, σχεδιάζουμε μαζί σας την ιδανικότερη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες σας αλλά και τις ειδικές προδιαγραφές του κτιρίου, ακολουθώντας τα εξής στάδια.

  • Αρχικός Σχεδιασμός
  • Κυκλοφοριακή Μελέτη Κτιρίου
  • Ηλεκτρομηχανική μελέτη έργου
  • Μελέτη ανάλυσης κινδύνων
  • Σχέδια και παρουσίασης έργου
  • Πλήρης παρουσίαση της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου