Η εταιρεία ART LIFT  έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα πιστοποίησης σε συνεργασία με τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Η πιστοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες, νέους, παλιούς, σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό (πχ δημόσια κτίρια), βιομηχανικούς χώρους, πλοία και parking.

Η επιθεώρηση του ανελκυστήρα από πιστοποιημένους φορείς δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική συντήρηση. Είναι μια διαφορετική διαδικασία ελέγχου του ανελκυστήρα σας που θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/2008.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε τι θα πρέπει να εφαρμοστεί στον δικό σας ανελκυστήρα.